"Kilta & Frank"

ARABIA 135, tehdaskorttelin kehittämissuunnitelma 6.3.2017 Historiallinen tehdaskortteli tulevaisuuden luovien ratkaisujen kasvualustana.

Arabian korttelin rakennushistoria on sarja muutoksia, joille on aina ollut tuotannosta lähtevät syynsä. Luovan työn maailmassa muutos on pysyvää, ja keramiikkatehtaan sekä Aallon muuttaessa pois myös Arabian kortteli muuttuu.

Korttelin uusi vaihe jatkaa kehityskulkua, jossa kerroksellisuus säilyy ja rakentaminen palvelee tulevaisuuden muuttuvia tarpeita. Metropolian kampus muuttaa Arabiaan, vanhoihin tiloihin tuodaan asumista, hotelli-, tapahtuma- ja kongressitiloja, monipuolinen valikoima liikunta- ja terveyspalveluita sekä kaupallisia palveluita. Arabian korttelista jalostuu entistä omaleimaisempi useiden toimintojen kortteli.

Korttelin käyttäjät tarvitsevat paitsi joustavia tiloja, myös toimivia yhteyksiä. Uuden poikittaisen ulkoyhteyden avaaminen korttelin läpi ja ajanviettoon kutsuvat aukiot parantavat suuren korttelin käyttömahdollisuuksia ja orientoitavuutta niin asukkaiden kuin vierailijoidenkin näkökulmasta. Eri osien saavutettavuus paranee ja etäisyydet lyhenevät sisätilojen aukioloajoista riippumatta. Kaupalliset ja julkiset palvelut tuovat alueelle elävän kaupunkiympäristön tuntua ja oppilaitosten taiteellinen tuotanto on läsnä asukkaiden arkiympäristön ja vierailijoiden ilona niin musiikin kuin näyttelyidenkin muodossa. Julkisten aukiopintojen tekstuuri antaa paikalle ainutkertaisen ja tunnistettavan luonteen. Ulkotilojen oleskeluun liittyvät viherelementit ja kalusteet viittaavat alueen historiaan ja niissä hyödynnetään ympäristötaiteen keinoja.

Uusi julkinen tilasarja ja siihen liittyvät houkuttelevat sisäänkäynnit avaavat korttelin monimuotoisen toiminnan käyttäjille ja alueen asukkaille. Julkisten tilojen sarja kannustaa vuorovaikutukseen korttelin käyttäjäryhmien välillä, synnyttää kaupallista potentiaalia ja mahdollistaa uudenlaisen urbaanin yhteisöllisyyden. Muutokset tuovat Arabian sekä fyysisesti että henkisesti lähemmäs kantakaupunkia.

Arabian tehdaskortteli on aina ollut paikka, jossa ideat ja toteuttajat kohtaavat. Luova työ siirtyy digitaalisen maailman kansainvälisiin verkostoihin, joiden solmukohtien fyysiset kohtaamispaikat ovat tärkeitä. Sijainti lyhyen raitiovaunumatkan päässä eurooppalaisen pääkaupungin keskustasta, lähellä kansainvälistä lentokenttää ja samaan aikaan kauniin luonnon äärellä, tekee korttelista mahdollisuuksiltaan rikkaan.

Tilat tukevat eri toimijoiden yhteistyötä 

Korttelin toimijoina jatkavat mm. Fiskarsin pääkonttori ja myymälä, kirjasto, Metropolia, Pop & Jazz konservatorio sekä Lume-keskus elokuvateatteri- ja kongressitoimintoineen. Näiden rinnalla yhteisölliset työtilat, designhotelli, museo, kulttuurin ja luovan alan opetustoiminta, kaupat ja ravintolat sekä monipuoliset asumisen ratkaisut luovat kaikki osaltaan mahdollisuuksia uusien innovaatioiden syntymiselle. Sen tukemiseksi muodostetaan uusia yhteyksiä ja lisätään toimijoiden synergiamahdollisuuksia. Tehdasosan matalan hallin purkaminen tuo Fiskarsin pääkonttorin arvoiselleen paikalle aukion äärelle ja avaa mahdollisuuksia toimistorakennuksen monipuoliseen käyttöön.

Kortteliin avattavan uuden julkisen tilasarjan äärellä näkyviä uusia mahdollisia toimijoita ovat mm. design-hotelli sekä monitoimitila Koristamo, jotka yhdessä Lumen ja oppilaitosten tilojen kanssa mahdollistavat laajankin tapahtuma- ja kongressitoiminnan. Fiskarsin tueksi alueelle voidaan luoda myös pienempien design-alan start up -yritysten ja yksittäisten toimijoiden yhteisöllinen työtila, joka luo alustan nuorten lahjakkaiden yrittäjien ja opiskelijoiden sekä suuren kansainvälisesti menestyneen design-yrityksen yhteistyölle. Metropolian opetustilojen sisäänkäynti sijoittuu näkyvälle ja helposti saavutettavalle paikalle osaksi aukiotilojen sarjaa. Uudet kaupalliset toiminnot ovat aukioiden ja toimivien sisäkulkuyhteyksien varrella. Vanhaan tehdasosaan sijoittuvat Porsliinihallin joustavat liiketilat mahdollistavat kaupallisille toimijoille näkyvän sijainnin luonnollisten asiakasvirtojen äärellä. Kaupallisten tilojen kokonaisuus sisältää eri kokoisille ja luonteisille toimijoille, esimerkiksi liikunta- ja terveyspalveluille, päivittäistavarakaupalle, posti- ja pankkitoiminnalle sekä design-alan kivijalkaliikkeille ja varasto-operaattorille joustavasti muunneltavia tiloja. Ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi showroom-tyyppisen tilan tuomisen katutasoon ylempien kerroksien paikallisesta tuotannosta, vaikkapa suomalaisten ruokainnovaatioiden saralla. Ruoka-alan kiihdyttämötoiminta paitsi tarjoaa start-up -yrityksille edullisen pääsyn tuotantokokeiluihin, myös synnyttää koko alueelle kiinnostavaa toimintaa maistelumahdollisuuksien ja pop up -ravintoloiden kautta.

Virikkeellinen ja yhteisöllinen ympäristö asukkaille ja vierailijoille 

Korttelin eri toimijat yhteiskäyttävät tiloja ja palveluita laajasti. Toimijat hyötyvät toistensa tarjoamista palveluista ja voivat muodostaa yhteisiä palvelukokonaisuuksia. Aukiot ja monitoimitilat mahdollistavat tapahtumien järjestämisen pienistä pop-up tilaisuuksista suuriin kaupallisiin messuihin. Asuinrakennusten katutason yhteiskäyttötilat kytkevät asukkaiden kerhohuoneet ja pyykkituvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jotka liittyvät korttelin julkisiin ulkotiloihin.

Hämeentie 135:n korkeaan osaan sijoitetuista ikäihmisille suunnatuista asunnoista on toimivat sisäyhteydet terveyspalveluihin, kirjastoon, kauppoihin, hyvinvointipalveluihin ja ravintoloihin. Opiskelija-asuntojen sijoittaminen ikäihmisten asuntojen läheisyyteen tarjoaa kokeilualustan sukupolvien väliselle yhteisölliselle toiminnalle. Opiskelija-asuminen hyötyy sijainnista opetustoiminnan välittömässä läheisyydessä sekä kirjavasta korttelista, jossa on kattavasti palveluita ja yhteiskäyttötiloja. Laajan yhteiskäytön ansiosta korttelin tilojen käyttöaste saadaan korkeaksi.

Lapsiperheille kortteli tarjoaa monipuolisia palveluita kuten liikuntatiloja, elokuvateatterin ja päivittäistavarakaupan. Asuinpaikkana se tarjoaa autottoman lähiympäristön sekä hyvät virkistys- ja harrastusmahdollisuudet. Kirahvitaloon rakennetaan kaikille avoin korttelisauna. Korttelissa on myös kaupungin ylle avautuvia asuntoja sekä pienyrittäjille tai käsityöläisille suunnattuja asuntoja, jotka ovat yhdistettävissä katutason työ- ja liiketiloihin.

Hämeentien varren pitkän rakennusparin vanhempaan osaan on sijoitettu hotelli, joka hyödyntää tarkoitukseen sopivaa rakennusrunkoa, hyviä yhteyksiä sekä Arabian päädyn tunnistettavaa imagoa.

Konferenssipalvelut, design-putiikit, ravintolat sekä korttelin taideteollinen historia museoineen luo hyvät puitteet hotellitoiminnalle. Sijainti tarjoaa matkailijoille kiinnekohdan, josta pääsee helposti keskustaan, Kallioon, Vanhankaupunginlahden ja Lammassaaren puhtaaseen luontoon sekä lentokentälle.

Saavutettavuus paranee ja kortteli kytkeytyy vahvemmin ympäröivään kaupunkiin

Kortteli on helposti saavutettavissa kävellen, polkupyörällä, raitiovaunulla, bussilla, henkilöautolla ja taksilla. Sijainti kaupunkirakenteessa takaa sujuvat yhteydet lentoasemalle ja keskustaan. Hämeentien varren uudelta aukiolta on esteetön kevyen liikenteen yhteys korttelin läpi Kaj Frankin aukiolle. Yhteyden varrelle sijoittuvat kantakaupunkimaisesti kaikki korttelin keskeiset toimijat, ja Kumpulan suunnasta tultaessa se toimii lyhimpänä reittinä rantaan.

Korttelia ympäröivästä katuverkosta on laadittu raitiotien kierron ja Hämeentien pyöräkaistat huomioiva katuverkkosuunnitelma. Polkupyörien pysäköinti hajasijoitetaan kortteliin.

Uudet pysäköintitilat yhdistyvät jo olemassa oleviin pysäköintihalleihin. Ajoramppi Hämeentieltä muutetaan yksisuuntaiseksi sisäänajorampiksi tai vaihtoehtoisesti rakennetaan uusi, yksisuuntainen ajoramppi tämän eteläpuolelle. Uuden sisäänajorampin sijainti parantaa kevyen liikenteen yhteyksien sujuvuutta ja turvallisuutta, ja näin raitiovaunu- ja bussipysäkki sekä taksiliikenteen nouto- ja jättöpaikka voidaan sijoittaa keskeisesti uuden aukion äärelle. Ulosajo pysäköintilaitoksista tapahtuu Muotoilijankadulle tai vaihtoehtoisesti Rajasampaanrannan uudisrakennukseen kytketyn ajorampin kautta Arabiankadulle.

Alueen huoltoväylä kulkee yksisuuntaisena Muotoilijankadulta pihakannen alle ja sieltä ulos vanhan tehdasosan itäpuolelle ja Arabiankadulle. Huoltoväylän varrelle liittyvät LUME:n, Hämeentie 135A:n ja vanhan tehdasosan huoltotaskut. Rajasampaanrannan huoltoliikenne kulkee yksisuuntaisena pihakadulla.

Monipuolinen asuntorakentaminen kunnioittaa historiaa sekä tarjoaa uniikkeja ja ekologisia ratkaisuja 

Uudisrakentaminen muodostaa korttelin teollista historiaa peilaavan uuden kerrostuman. Arkkitehtuurissa on tavoiteltu vanhan teollisuusmiljöön tunnelmaa varioivaa suurpiirteistä selkeyttä. Kolmen tornirakennuksen kokonaisuus muodostaa päätteen Kaj Franckin aukioon liittyvälle puistoakselille. Niiden massoittelun konsepti perustuu kaupunkitilaa toiminnoiltaan rikastuttavaan jalustaosaan ja sen yläpuolisiin asuintorneihin, jotka kaksiosaisesti kaventuvat ylemmissä kerroksissa. Jalustalla ja keskiosalla saavutetaan riittävät toteuttamisen edellyttävät tehokkuudet, kun taas sirommat yläosat piirtyvät kevyemmin kaukomaisemaan. Yhteiskäyttöiset ulkotilat sijoittuvat maantasoon ja kattoterasseille. Tornien rungot mahdollistavat asuntotyyppien monipuolisen varioinnin ja pienasuntotypologioiden rikastuttamisen. Torneihin sijoittuu myös parvellisia loft-asuntoja. Maantasokerrokset ovat luonteeltaan avoimia ja niihin sijoittuu liike- ja toimi- ja kerhotiloja. Torneissa on 15, 16/19 ja 22/24-kerrosta ja kerroskorkeutena 3,3m. Kerrosmääriä tutkitaan edelleen jatkosuunnittelussa. Julkisivuissa käytetään tehdasalueelle tyypillisiä materiaaleja; erilaisia metalliverhouksia, tiiltä ja keraamista laattaa.

Rajasampaanrannan uudet asuintalot on sovitettu huolellisesti tehtaan vanhimpien rakennusten ympärille korttelin rakeisuuden ja räystäskorkeudet huomioiden. Kahteen uudisrakennukseen, terassitaloihin, ja vanhan tehdasosan päädyn korvaavaan uudisrakennukseen, tehdasasuntoihin, on sijoitettu vaihtelevan kokoisia ja tyyppisiä asuntoja pienestä yksiöstä kaksikerroksiseen townhouse- ja loft- asuntoon. Osa asunnoista on mahdollista liittää alakerran liiketiloihin osana Rajasampaanrannan talon pienyritys- ja studiokokonaisuutta, joka mahdollistaa työn ja asumisen yhdistämisen. Uudisrakennusten maantasokerroksiin sijoitetaan kantakaupunkimaiseen tapaan liike- ja työtiloja. Kaikista asuinrakennuksista on suora, esteetön yhteys omalle tai yhteiskäyttöiselle piha-alueelle. Hämeentietä reunustavien korkeiden tehdasrakennusten ylempiin kerroksiin on sijoitettu asuntoja. Säännöllinen rakennusrunko ja julkisivujäsennys mahdollistavat erikokoisten asuntojen sijoittamisen rakennukseen siten, että julkisivun nykyinen ilme säilyy. Ylimpään kerrokseen sijoitetaan yhteiskäyttöisiä terasseja. Jatkossa tutkitaan Hämeentien ympäristöhäiriöiden mahdolliset vaikutukset asuntojen avautumisiin.

Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista rakentamista 

Pääperiaatteena on jalostaa kortteli tulevaisuuden tarpeisiin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti. Ainoastaan huonokuntoisimmat tai muilta osin käyttötarkoituksen muuttamisen kannalta hanka limmat rakennukset on esitetty purettavaksi. Purkamisella avataan korttelin saavutettavuutta ja toiminallisuutta oleellisesti parantavia kevyen liikenteen, huollon ja pysäköinnin yhteyksiä. Uudisrakentaminen keskittyy asuntorakentamiseen liike- ja yhteistiloineen, sekä maanalaisiin pysäköinti- ja huoltotiloihin. Nykyisten tilojen käyttöaste saadaan korkeaksi tekemällä niihin harkittuja muutoksia ja luomalla korttelin toimiva yhteyksien verkosto. Rakentamisessa pyritään mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen niin rakennusten käytön kuin rakennusmateriaalien osalta. Korttelin imago, alueen asukasprofiili ja alueen rakennuskanta tarjoavat hyvät mahdollisuudet huomioida asuntojen suunnittelussa jakamistalouden ja yhteiskäytön periaatteita. Kompaktit rakennusmassat sekä kesäaikaiselta ylikuumenemiselta suojaavat parvekevyöhykkeet tekevät rakennuksista energiatehokkaita. Tornirakennukset perustetaan kallion päälle paksulle maanvaraiselle laatalle. Runko ja välipohjat ovat paikalla valettuja. Kantavat rakenteet jatkuvat yhtenäisinä. Lämpimät ja kylmät ulokkeet kannatetaan julkisivuista. Hissien jarrutustila ja konehuoneet huomioidaan korkeassa rakentamisen periaatteiden mukaan.

Rajasampaanrannan uudisrakennukset toteutetaan joko teräsbetonielementtirakenteisina tai teräs-betoni-liittorakenteisina runkoina. Rakennusten rungot jäykistetään porras- ja hissikuiluilla sekä julkisivuille sijoitettavien sisäkuorielementtiseinien avulla. Asuinrakennuksissa käytetään paikalla valettuja välipohjia mahdollisimman hyvän askel- ja runkoäänen eristyskyvyn saavuttamiseksi. Vanhojen rakennusten kunto tarkastetaan kuntotutkimuksin ja niiden rakenteita vahvistetaan tarpeen mukaan korjaus- ja muutostoimenpiteiden yhteydessä. Pysäköintitilojen pihakansina toimivat yläpohjat sekä monikerroksisten pysäköintitilojen välipohjat tehdään paikalla valettuina ja jännitettyinä rakenteina, jolloin varmistutaan rakenteiden pitkäaikaisesta vesitiiviydestä. Väestönsuojat on sijoitettu S1-luokan suojayksiköiksi kellarikerroksiin, ja alustava VSS-mitoitustarkastelu on tehty kerrosalaperusteisesti koko korttelialueelle.

Aikataulu
Korttelin arkkitehtuurikilpailun jälkeen asemakaavamuutosvaihe on käynnistynyt alkuvuodesta 2017, ja jatkuu vuoteen 2018.

Laajuus
Kokonaiskerrosala 123921 k-m²
Pysäköintipaikat ilman vähennyksiä
tarve enintään 884 ap (suunnitelmissa 844ap)