Kilta

Kilta

Näin Verstas Arkkitehdit Oy kertoo ehdotuksestaan Kilta

Arabian korttelin rakennushistoria on sarja muutoksia, joille on aina ollut tuotannosta lähtevät syynsä. Luovan työn maailmassa muutos on pysyvää, ja keramiikkatehtaan sekä Aallon muuttaessa pois myös Arabian kortteli muuttuu.

Korttelin uusi vaihe jatkaa kehityskulkua, jossa kerroksellisuus säilyy ja rakentaminen palvelee tulevaisuuden muuttuvia tarpeita. Metropolian kampus muuttaa Arabiaan, vanhoihin tiloihin tuodaan asumista, hotelli-, tapahtuma- ja kongressitiloja, monipuolinen valikoima liikunta- ja terveyspalveluita sekä kaupallisia palveluita. Arabian korttelista jalostuu entistä omaleimaisempi useiden toimintojen yhteiskortteli.

Korttelin käyttäjät tarvitsevat paitsi joustavia tiloja, myös toimivia yhteyksiä. Uuden poikittaisen ulkoyhteyden avaaminen korttelin läpi ja ajanviettoon kutsuvat aukiot parantavat suuren korttelin käyttömahdollisuuksia ja orientoitavuutta niin asukkaiden kuin vierailijoidenkin näkökulmasta. Eri osien saavutettavuus paranee ja etäisyydet lyhenevät sisätilojen aukioloajoista riippumatta. Kaupalliset ja julkiset palvelut tuovat alueelle elävän kaupunkiympäristön tuntua ja oppilaitosten taiteellinen tuotanto on läsnä asukkaiden arkiympäristön ja vierailijoiden ilona niin musiikin kuin näyttelyidenkin muodossa.  Julkisten aukiopintojen tekstuuri antaa paikalle ainutkertaisen ja tunnistettavan luonteen.

Uusi julkinen tilasarja ja siihen liittyvät houkuttelevat sisäänkäynnit avaavat korttelin monimuotoisen toiminnan käyttäjille ja alueen asukkaille. Julkisten tilojen sarja kannustaa vuorovaikutukseen korttelin käyttäjäryhmien välillä, synnyttää kaupallista potentiaalia ja luo alustan uudenlaiselle urbaanille yhteisöllisyydelle. Muutokset tuovat Arabian sekä fyysisesti että henkisesti lähemmäs kantakaupunkia.

Perinteinen tehdaskortteli tulevaisuuden luovien ratkaisujen kasvualustana

Arabia on aina ollut paikka, jossa ideat ja toteuttajat kohtaavat. Luova työ siirtyy digitaalisen maailman kansainvälisiin verkostoihin, joiden solmukohtien fyysiset kohtaamispaikat ovat tärkeitä. Sijainti lyhyen raitiovaunumatkan päässä eurooppalaisen pääkaupungin keskustasta, lähellä kansainvälistä lentokenttää ja samaan aikaan kauniin luonnon äärellä, tekee korttelista mahdollisuuksiltaan rikkaan.

Muotoilu on yhä enemmän monialaista ongelmanratkaisua sekä palveluiden ja elämysten suunnittelua. Fiskars on suurena alan johtava toimija, joka tuo yhteen monia pienempiä tekijöitä matkalla seuraavaan suomalaisen muotoilun menestysvaiheeseen.

Tilat tukevat eri toimijoiden yhteistyötä

Korttelin toimijoina ovat jatkossakin mm. Fiskarsin pääkonttori ja myymälä, kirjasto, Metropolia, Pop & Jazz konservatorio sekä Lume-keskus elokuvateatteri- ja kongressitoimintoineen. Alueen pysyvät toiminnot, yhteisölliset työtilat, design-hotelli, museo, kulttuurin ja luovan alan opetustoiminta, kaupat ja ravintolat sekä monipuoliset asumisen ratkaisut tukevat kaikki osaltaan mahdollisuuksia uusien innovaatioiden syntymiselle. Sen tukemiseksi luodaan uusia yhteyksiä ja lisätään toimijoiden synergiamahdollisuuksia. Tehdasosan matalan hallin purkaminen tuo Fiskarsin pääkonttorin arvoiselleen paikalle aukion äärelle ja avaa mahdollisuuksia toimistorakennuksen monipuoliseen käyttöön.

Aukion äärellä näkyviä uusia toimijoita ovat mm. design-hotelli sekä monitoimitila Koristamo, jotka yhdessä Lumen ja oppilaitosten tilojen kanssa mahdollistavat laajankin tapahtuma- ja kongressi-toiminnan. Fiskarsin tueksi alueelle tulee myös pienempien design-alan start up -yritysten ja yksittäisten toimijoiden yhteisöllinen työtila, joka luo alustan nuorten lahjakkaiden yrittäjien ja opiskelijoiden sekä suuren kansainvälisesti menestyneen design-yrityksen yhteistyölle. Metropolian opetustilojen sisäänkäynti sijoittuu näkyvälle ja helposti saavutettavalle paikalle osaksi aukiotilojen sarjaa.

Uudet kaupalliset toiminnot ovat aukioiden ja toimivien sisäkulkuyhteyksien varrella. Vanhaan tehdasosaan sijoittuvat Porsliinihallin joustavat liiketilat mahdollistavat kaupallisille toimijoille näkyvän sijainnin luonnollisten liikennevirtojen äärellä.

Kaupallisten tilojen kokonaisuus sisältää eri kokoisille ja luonteisille toimijoille, esimerkiksi liikunta- ja terveyspalveluille, päivittäistavarakaupalle, posti- ja pankkitoiminnalle sekä design-alan kivijalkaliikkeille ja varasto-operaattorille joustavasti muunneltavia tiloja. Ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi showroom-tyyppisen tilan tuomisen katutasoon ylempien kerroksien paikallisesta tuotannosta, vaikkapa suomalaisten ruokainnovaatioiden saralla. Ruoka-alan kiihdyttämötoiminta paitsi tarjoaa start-upeille edullisen pääsyn tuotantokokeiluihin, myös synnyttää koko alueelle kiinnostavaa toimintaa maistelumahdollisuuksien ja pop up -ravintoloiden kautta.

Virikkeellinen ja yhteisöllinen ympäristö asukkaille ja vierailijoille

Korttelin eri toimijat yhteiskäyttävät tiloja ja palveluita laajasti. Toimijat hyötyvät toistensa tarjoamista palveluista ja voivat muodostaa yhteisiä palvelukokonaisuuksia. Aukiot ja monitoimitilat mahdollistavat tapahtumien järjestämisen pienistä pop-up tilaisuuksista suuriin kaupallisiin messuihin. Asuinrakennusten katutason yhteiskäyttötilat kytkevät asukkaiden kerhohuoneet ja pyykkituvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jotka liittyvät korttelin julkisiin ulkotiloihin. Julkisten ulkotilojen sarja on mahdollista kattaa halutuilta osin.

Ikäihmisille suunnatuista asunnoista on toimivat sisäyhteydet terveyspalveluihin, kirjastoon, kauppoihin, hyvinvointipalveluihin ja ravintoloihin. Opiskelija-asuntojen sijoittaminen ikäihmisten asuntojen läheisyyteen tarjoaa kokeilualustan sukupolvien väliselle yhteisölliselle toiminnalle. Opiskelija-asuminen hyötyy sijainnista opetustoiminnan välittömässä läheisyydessä sekä kirjavasta korttelista, jossa on kattavasti palveluita ja yhteiskäyttötiloja. Laajan yhteiskäytön ansiosta korttelin tilojen käyttöaste saadaan korkeaksi.

Lapsiperheille kortteli tarjoaa monipuolisia palveluita kuten liikuntatiloja, elokuvateatterin ja päivittäistavarakaupan. Asuinpaikkana se tarjoaa autottoman lähiympäristön sekä hyvät virkistys- ja harrastusmahdollisuudet. Kirahvitaloon rakennetaan kaikille avoin korttelisauna. Korttelissa on myös kaupungin ylle avautuvia loft-asuntoja sekä pienyrittäjille tai käsityöläisille suunnattuja asuntoja, jotka ovat yhdistettävissä katutason työ- ja liiketiloihin.

Hämeentien varren pitkän rakennusparin vanhempaan osaan on sijoitettu hotelli, joka hyödyntää tarkoitukseen sopivaa rakennusrunkoa, hyviä yhteyksiä sekä Arabian päädyn tunnistettavaa imagoa. Konferenssipalvelut, design-putiikit, ravintolat sekä korttelin taid-teollinen historia museoineen luo hyvät puitteet hotellitoiminnalle. Sijainti tarjoaa matkailijoille kiinnekohdan, josta pääsee helposti keskustaan, Kallioon, Vanhankaupunginlahden ja Lammassaaren puhtaaseen luontoon sekä lentokentälle.

Saavutettavuus paranee ja kortteli kytkeytyy vahvemmin ympäröivään kaupunkiin

Kortteli on helposti saavutettavissa kävellen, polkupyörällä, raitiovaunulla, bussilla, henkilöautolla ja taksilla. Sijainti kaupunki-rakenteessa takaa sujuvat yhteydet lentoasemalle ja keskustaan. Hämeentien varren uudelta aukiolta on esteetön kevyen liikenteen yhteys korttelin läpi Kaj Frankin aukiolle. Yhteyden varrelle sijoittuvat kantakaupunkimaisesti kaikki korttelin keskeiset toimijat, ja Kumpulan suunnasta tultaessa se toimii lyhimpänä reittinä rantaan.

Uudet pysäköintitilat yhdistyvät jo olemassa oleviin pysäköintihalleihin. Ajo tapahtuu pääosin nykyisiä luiskia käyttäen Hämeentieltä ja Arabiankadulta. Ajoramppi Hämeentieltä muutetaan yksisuuntaiseksi sisäänajorampiksi. Pysäköintipaikat aukiolta poistetaan mutta alueella sallitaan taksien tuonti- ja noutoliikenne. Alueen huolto-väylät säilyvät nykyisillä paikoilla ja yhdistyvät pihakannen alla. Huolto- ja pysäköintitilojen sekä niihin liittyvien ajoreittien mitoitus on tarkistettu. Raitiovaunulinjaus säilyy ennallaan, mutta se voidaan myös muuttaa kulkemaan yksisuuntaisena korttelin ympäri. Tämä mahdollistaisi raitiovaunupysäkin sijoittamisen uuden aukion äärelle. Korttelia ympäröivästä katuverkosta on laadittu raitiotien kierron ja Hämeentien pyöräkaistat huomioiva katuverkkosuunnitelma. Polkupyörien pysäköinti hajasijoitetaan kortteliin.

Monipuolinen asuntorakentaminen kunnioittaa historiaa sekä tarjoaa uniikkeja ja ekologisia ratkaisuja

Asuintalot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joista kukin voidaan toteuttaa vaiheittain toisistaan riippumatta. Arabian Paratiisin korkeammat asuinrakennukset muodostavat päätteen Kaj Franckin aukioon liittyvälle puistoakselille. Porrastuvien rakennusten kerrosluku kiipeää eteläpään kahdeksasta pohjoispään kuuteentoista. Hämeentien puolelta tarkasteltuna kaupunkikuvallinen päärooli jää porrastumisen ansiosta Arabian vanhalle tehtaalle. Katoille muodostuvilta terasseilta ja asuntojen viherhuoneista on avarat näkymät Vanhankaupunginselälle ja kaupunkiin.

Uudet asuintalot Kirahvitalon läheisyydessä on sovitettu huolellisesti tehtaan vanhimpien rakennusten ympärille korttelin rakeisuuden ja räystäskorkeudet huomioiden. Kahteen uudisrakennukseen ja vanhoihin punatiilisiin tehdasrakennuksiin on sijoitettu vaihtelevan kokoisia ja tyyppisiä asuntoja pienestä yksiöstä kaksikerroksiseen townhouse-asuntoon. Osa asunnoista on mahdollista liittää alakerran liiketiloihin osana Rajasampaanrannan talon pienyritys- ja studiokokonaisuutta, joka mahdollistaa työn ja asumisen yhdistämisen. Uudisrakennusten kivijalassa on kantakaupunkimaiseen tapaan liike- ja työtiloja. Kaikista asuinrakennuksista on suora, esteetön yhteys omalle tai yhteiskäyttöiselle piha-alueelle.

Hämeentietä reunustavien korkeiden tehdasrakennusten ylempiin kerroksiin on sijoitettu asuntoja. Säännöllinen rakennusrunko ja julkisivujäsennys mahdollistavat erikokoisten asuntojen sijoittamisen rakennukseen siten, että julkisivun nykyinen ilme säilyy. Rakennusten ja Lumen välisen matalamman osan kattopinta voidaan hyödyntää asuntojen yhteispihana laiturimaisilla terasseilla ja istutusaltailla.

Taloudellisesti, sosiaalisesta ja ympäristön kannalta vastuullista rakentamista

Pääperiaatteena on jalostaa kortteli tulevaisuuden tarpeisiin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti. Ainoastaan huonokuntoisimmat tai muilta osin käyttötarkoituksen muuttamisen kannalta hankalimmat rakennukset on esitetty purettavaksi. Uudisrakentaminen keskittyy asuntorakentamiseen liike- ja yhteistiloineen, sekä maanalaisiin pysäköinti- ja huoltotiloihin. Nykyisten tilojen käyttöaste saadaan korkeaksi tekemällä niihin harkittuja muutoksia ja luomalla korttelin toimiva yhteyksien verkosto.

Rakentamisessa pyritään mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen niin rakennusten käytön kuin rakennusmateriaalien osalta. Korttelin imago, alueen asukasprofiili ja alueen rakennuskanta tarjoavat hyvät mahdollisuudet huomioida asuntojen suunnittelussa jakamistalouden ja yhteiskäytön periaatteita. Kompaktit rakennusmassat sekä kesäaikaiselta ylikuumenemiselta suojaavat parvekevyöhykkeet tekevät rakennuksista energiatehokkaita.

Uudisrakennukset toteutetaan joko teräsbetonielementtirakenteisina tai teräs-betoni-liittorakenteisina runkoina. Rakennusten rungot jäykistetään porras- ja hissikuiluilla sekä julkisivuille sijoitettavien sisäkuorielementtiseinien avulla. Asuinrakennuksissa käytetään paikalla valettuja välipohjia mahdollisimman hyvän askel- ja runkoäänen eristyskyvyn saavuttamiseksi. Pysäköintitilojen päällä sijaitsevien rakennusten runko- ja moduuliverkko on ratkaistu pysäköintiruutujen väliin siten, ettei se häiritse pysäköintipaikkoja. Pysäköintitilojen pihakansina toimivat yläpohjat sekä monikerroksisten pysäköintitilojen välipohjat tehdään paikalla valettuina ja jännitettyinä rakenteina, jolloin varmistutaan rakenteiden pitkäaikaisesta vesitiiviydestä. Väestönsuojat on sijoitettu S1- ja S2 –luokan suojayksiköiksi kellarikerroksiin. VSS-mitoituksessa on oletettu, että Metropolian paikkatarve ratkaistaan uudisrakennushankkeen yhteydessä.

Vanhojen rakennusten kunto tarkastetaan kuntotutkimuksin ja niiden rakenteita vahvistetaan tarpeen mukaan korjaus- ja muutostoimenpiteiden yhteydessä. Nykyisen Fiskarsin toimisto-osan päälle rakennetaan neljäkerroksinen loft-asuinrakennus. Vanhan ja uuden rungon väliin rakennetaan vankka arinarakenne teräsbetonista siirtämään loft-rungon seinä- ja pilarikuormat vanhan rakennuksen moduulijärjestelmään sopiviksi. Vanhan rakennuksen pilareita vahvistetaan tarpeen mukaan teräsbetonimantteleilla sekä tarvittaessa vahvistetaan vanhoja kuilurakenteita tai lisätään jäykistäviä rakenteita. Loft-asunnot voidaan toteuttaa käyttäen kantavina rakenteina kevyitä teollisia konstruktiivisia puurakenteita. Julkisivurakenteet on ajateltu toteutettavaksi puurankarakenteisina elementteinä.