Arabia135 kehittyy

Arabian kortteli muutoksessa

Arabiakortteli on yli 15 hehtaarin tehdaskokonaisuus, joka sijaitsee Helsingin Toukolassa. Kohde oli alun perin tehdaskäytössä, mutta tiloja on muutettu opetus-, kulttuuri, toimisto- ja liiketilakäyttöön viime vuosikymmeninä. Alue on merkittävä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti sekä maisemakulttuurin kannalta ja sen kehittämisessä tulee säilyttää alueen arvot ja ominaisuudet.

Korttelin asemakaavamuutosvaihe käynnistyi alkuvuodesta 2017 ja se jatkuu vuoteen 2018. Asemakaavamuutoksen etenemisestä voit lukea lisää täältä.

Arkkitehtuurikilpailun voittaneet Kilta ja Frank muodostavat perustan historiallisen tehdaskorttelin kehittämissuunnitelmalle. Sisä- ja ulkoyhteyksiä parannetaan ja etäisyydet lyhenevät sisätilojen aukioloajoista riippumatta. Kaupalliset ja julkiset palvelut tuovat alueelle elävän kaupunkiympäristön tuntua. Pääperiaatteena on jalostaa korttelista tulevaisuuden tarpeita vastaava niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta vastuullisesti. Korttelista puretaan vain huonokuntoisimmat rakennukset ja tilat, joiden käyttötarkoituksen muutos on hankalaa.